Trójsky kôň – Trojan

Jeden z najznámejších vírusov, ktorý ukradol nápad zo starého gréckeho príbehu o drevenom Trójskom koňovi, ktorý nakoniec prefíkanosťou (ale aj zákernosťou) pomohol vyhrať roky sa ťahajúci konflikt.

Trójsky kôň (alebo Trojan) je jeden z mnohých malwarov, ktorý môžete nájsť vo svojom počítači po úspešnom útoku. Tento nebezpečný program skrýva v sebe nespočetné množstvo iných zdanlivo neškodných programov. Tie pracujú na podobnom princípe ako už spomínaný Trojský kôň. Akonáhle sa tieto programy spustia, infikujú ostatné súbory cez váš operačný systém, a  dokážu ho v krajnom prípade zlikvidovať alebo úplne ovládnuť. Samozrejmosťou je, že vírus dokáže odosielať informácie z alebo prostredníctvom Vášho počítača, kam určí jeho tvorca. Útočník tak môže dokonca kontrolovať napadnutý počítač. Sprievodnými znakmi (nie však nevyhnutne) býva aj výrazné spomalenie činnosti napadnutého počítača.

A ako sa tento vírus dostane do systému? Najčastejšie nezodpovednosťou alebo neopatrnosťou samotného užívateľa. Na to aby Trojan mohol začať plniť účel, na ktorý bol vytvorený, musí byť nainštalovaný/prenesený do systému. Zvyčajne sa tak stane ak si obeť predmetný program stiahne do svojho počítača. Najčastejšie je zamaskovaný za naoko nevinné aplikácie, ale aj údajné obrázky, či dokumenty. Jednoducho sa dajú rozoznať podľa prípony (.exe), nie je to však pravidlom. Najčastejšie sa tieto vírusy skrývajú v  tzv. crackoch – programoch umožňujúcich odomknutie alebo registráciu inak platených aplikácií. Akonáhle sa vírus v počítači, usídli tak sa automaticky spustí pri každom štarte počítača.

Mnohokrát nastanú prípady, kedy obete Trojanov ani netušia, že sú šíriteľmi vírusu. V určitých prípadoch samotný počítač dokáže tento vírus rozširovať ďalej a sofistikovane napádať obete.  Crackeri (hackeri, ktorí zneužívajú svoje nadanie na úmyselné poškodenie) dokážu obrátiť nevinný počítač na „zombie“. Tieto zombie počítače sú následne využité na rozposielanie vírusov po sieti, poprípade na vytváranie botnetov.

Bohužiaľ neexistuje sto percentná ochrana proti Trójskemu koňovi. Tou najúčinnejšou  je kombinácia antivírusového programu, neotvárania emailov a nespúšťanie súborov, ktoré nepoznáte. Jednoduché vymazanie týchto súborov je najlepšou prevenciou. Ak takýto súbor nechtiac spustíte, odpojte počítač z internetu alebo lokálnej siete a spustite antivírusový program. V prípade detekcie vírusu môžete infikované súbory odstrániť manuálne alebo prostredníctvom antivírového programu. V prípade, že dôjde k infekcii veľkého množstva súborov, alebo ani odstránením infikovaných súborov sa stav počítača nezlepšil, je najlepšie preinštalovať celý operačný systém.

Zdroj: http://computer.howstuffworks.com/trojan-horse.htm