USA a Veľká Británia nasimulujú kybernetickú vojnu

Spojené štáty americké a Veľká Británia plánujú uskutočniť niekoľko kybernetických útokov. Tie majú byť súčasťou spoločnej ochrany pred hrozbami tohto typu.

Prvé cvičenie sa uskutoční v priebehu roka 2015 a bude zamerané na finančný sektor, okrem iného aj na Bank of England alebo Wall Street. Postupne budú otestované aj ostatné časti kritickej infraštruktúry. Takáto dohoda je výsledkom rozhovorov medzi Davidom Cameronom a Barackom Obamom. Obe strany dúfajú, že spoločné cvičenia prinesú lepšie zdieľanie informácií. Vytvorenie tímov zložených z agentov FBI a MI5 je súčasťou výcvikového procesu, ktorý by mal vytvoriť „novú generáciu“ špecialistov schopných čeliť kybernetickým hrozbám.

Zintenzívnenie spolupráce prichádza po sérii závažných útokov (útok na Sony alebo na vojenské veliteľstvo USA). To sa odzrkadlilo aj na vyjadreniach predstaviteľov oboch štátov. Obama aj Cameron považujú kybernetické útoky za „jednu z najväčších hrozieb moderného sveta“ alebo „neodvratné a rastúce nebezpečenstvo.“ Britský premiér si myslí, že Veľká Británia je pripravená čeliť týmto hrozbám, no to neznamená, že nie je čo zlepšovať, keďže predmetom útoku sú často dáta občanov a ich financie.

Viacerých odborníkov však znepokojujú Cameronove vyjadrenia týkajúce sa ochrany súkromných informácií. Líder Konzervatívnej strany pripúšťa, že v snahe zabrániť ďalším kybernetickým útokom môžu pristúpiť k tomu, že internetoví lídri ako Facebook alebo Google budú musieť vláde Veľkej Británie sprístupniť aj šifrovanú komunikáciu. Takýto krok je možné považovať za zásah do občianskych práv, no poškodiť môže aj britskej ekonomike, keďže zníži dôveryhodnosť firiem sídliacich vo Veľkej Británii.

Testovanie ochrany voči kybernetickým útokom nie je ničím novým, tzv. „penetration tests“ prebiehajú v súkromnom, ale aj verejnom sektore už niekoľko rokov. Na starosti ich zväčša majú súkromné firmy, ktoré sa snažia nájsť chyby v zabezpečení a upozorniť na ne objednávateľa. Podľa expertov je ochrana vo väčšine prípadov prelomená, no práve to vedie k zlepšovaniu bezpečnostných štandardov. Simulácia kybernetickej vojny je náročnejšia a zložitejšia ako bežný test priepustnosti, keďže zapája väčší okruh ľudí, ktorí musia byť schopní reagovať pod tlakom a v strese.

Britské štátne inštitúcie majú s podobnými situáciami skúsenosti. Známe je najmä cvičenie pod názvom „Waking Shark,“ ktoré prebiehalo v Bank of England. Jeho cieľom bolo pripraviť zamestnancov na zlyhanie bankomatov alebo telefónnej siete. V novembri 2014 sa v rámci NATO uskutočnila jedna z najväčších simulácií kybernetickej vojny. Zapojených bolo približne 700 vojakov a civilistov z 28 krajín. Tí museli čeliť stočlennej kybernetickej údernej jednotke, ktorá z estónskeho Centra excelentnosti pre kooperatívnu kybernetickú obranu simulovala útoky na ostatné členské štáty NATO.

Zdroj: http://www.bbc.com/news/uk-politics-30842669

http://www.bbc.com/news/technology-30853501

(RK)