Cookies v čase mobilného internetu

Cookies v čase mobilného internetu

Čo sú to cookies a aká je ich budúcnosť?

S nápadom na využitie cookies prišiel začiatkom 90. rokov počítačový programátor Louis J. Montulli II.  ktorý sa venoval vývoju webových prehliadačov. Väčšina z nás sa už naučila, čo tento pojem znamená, ale pre istotu si to zhrnieme v skratke: „cookie je mini-súbor uložený vo vašom prehliadači (IE, Chrome, Firefox a i.) v PC, smartfóne alebo tablete, ktorý ukladá anonymné informácie o prehliadaní obsahu internetu a zabezpečuje jeho jednoduchšie používanie online“.

Súbory cookie vytvárajú webové stránky a delíme ich všeobecne na dočasné a trvalé. Ak ich nemáme manuálne zablokované, umožňujú personalizáciu stránky užívateľa na základe predošlých dát. Napríklad pridanie tovaru do košíka, prihlásenie do stránky, predošlé návštevy, vyplnené formuláre či heslá a iné. Mnoho stránok dnes aktívne využíva tento spôsob personalizácie obsahu, preto blokovanie cookie môže spôsobovať problémy pri prehliadaní obsahu. Vo všeobecnosti súbory cookies nepredstavujú pre užívateľov bezpečnostné riziko v podobe malvéru alebo vírusov.

Používanie cookies v slovenských podmienkach vychádza z európskej úpravy podľa smernice číslo 2002/58, ktorá sa týka spracovania osobných údajov a ochrany súkromia v oblasti elektronických komunikácií. Cieľom smernice je zabezpečiť, aby prevádzkovatelia internetových stránok používali cookies len v prípade, ak majú povolenie od návštevníka svojej webovej stránky získané vopred. Pasívny súhlas teda nestačí. Slovenská republika smernicu implementovala v zákone číslo 351/2011 o elektronických komunikáciách. Užívateľ musí byť oboznámený s tým, prečo stránka ukladá cookies, aké druhy ukladá, komu sú prístupné (tretie strany a pod.) a ako ich ochraňuje pred zneužitím.

Napriek tomu, že je tento zákon účinný už niekoľko rokov, ešte stále možno na slovenskom internete objaviť stránky, ktoré ho nedodržiavajú. Dôvodom môže byť aj to, že neexistuje sankčný mechanizmus. Zrejme aj pre napätý vzťah medzi Googlom a Európskou komisiou žiadal Google od prevádzkovateľov, aby si do 30. septembra 2015 túto povinnosť splnili. Google tým podmieňuje používanie niektorých svojich služieb. Najčastejším problémom je práve znižovanie komfortu zobrazenia obsahu na mobilných zariadeniach.

Google túto podmienku vzťahuje najmä na svoje reklamné systémy ako sú DoubleClick, AdWords či Adsense. Do určitej miery sa to týka aj najpoužívanejšieho nástroja na webovú analytiku – Google Analytics. Ak získavate informácie na reklamné účely, musíte mať implementované riešenie na získanie povolenia pre používanie cookies. Dnes na trhu existuje viacero možností ako napríklad Cookie Consent od spoločnosti Silktide, Cookie Control od spoločnosti CIVIC či Cookie Consent Kit od samotnej Európskej komisie.

Ďalšou otázkou spájajúcou sa s budúcnosťou cookies je ich využívanie na mobilných zariadeniach, ktoré nedávno predbehli v počte užívateľov stolné počítače. Užívatelia mobilov trávia väčšina času v aplikáciách, ktoré cookies ani žiadne iné unikátne identifikátory nezaznamenávajú. Znamená to úpadok cookies ako takých? Napríklad zariadenia so systémom iOS spočiatku nepodporovali cookies tretích strán, prípadne nezdieľali tieto dáta s prehliadačmi. Google, Facebook a Apple reagovali na tento fenomén každý vlastným spôsobom.

Facebook, ktorému sa podarilo dobrovoľne získať viac ako miliardu dát od užívateľov, ťaží zo svojho systému SSO (Single Sign-On – Jednotný prihlasovací bod), ktorý používa na sledovanie užívateľov naprieč internetom. Cenou za pohodlnosť tohto spôsobu prihlasovania je ešte väčšie množstvo dát, ktoré Facebooku poskytujeme a ktorého dôsledok si môžete všimnúť vo vašom news feede na reklamných plochách. Navyše vďaka reklamnej platforme Atlas môže Facebook ponúkať reklamy aj mimo svojho vlastného prostredia.

Aj Google využíva svoj SSO pomocou prihlásenia v rámci všetkých služieb. Spolu s mobilným systémom Android Google získava nepreberné množstvo dát naprieč všetkými zariadeniami.

V prípade Apple prebieha sledovací maratón pomocou dvoch bodov – vašej emailovej adresy a iTunes účtu, pomocou ktorých sa užívatelia pohybujú naprieč celým Apple prostredím. Vďaka tomu vie Apple veľmi presne určiť, o koho ide.

Títo traja giganti majú dnes dominantné postavenie v oblasti sledovania správania užívateľov na internete a môžu urobiť krok smerom k zjednoteniu týchto procesov na všetkých zariadeniach. Opačným riešením je možnosť úplne vypnúť možnosti sledovania na internete na všetkých zariadeniach, alebo sa ponoriť do sveta anonymity cez prehliadače ako Tor. Prípadne, ak by ste chceli vedieť, kto vás „sleduje“, môžete využiť internetovú aplikáciu Ghostery.

Autorom článku je Tomáš Sokol