Slovník kybernetickej bezpečnosti

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 4 names in this directory beginning with the letter A.
AD BLOCKER
Ad blocker je softvér, ktorý blokuje reklamy, vrátane vyskakovacích okien, počas toho, ako si užívateľ prehliada webstránky.
Malwarebytes: Technical glossary

ADVÉR (adware, advertising-supported software)
Adware je skratka od „advertising‑supported software“. Do tejto kategórie patria programy, ktorých úlohou je zobrazovať reklamu. Adware zvyčajne sám otvorí nové okno (tzv. pop‑up okno) s reklamou v internetovom prehliadači alebo zmení nastavenie domovskej stránky prehliadača. Používajú ho často výrobcovia voľne šíriteľných (bezplatných) programov, aby si finančne zabezpečili ďalší vývoj svojej vlastnej, mnohokrát užitočnej aplikácie.
Slovník spoločnosti ESET

AUTENTIZÁCIA (authentication)
Overenie identity používateľa, procesu alebo zariadenia, často ako nevyhnutná podmienka pre udelenie prístupu k zdrojom informačného systému.
Slovník NIST

AUTORIZÁCIA (authorization)
Právo alebo povolenie, ktoré je udelené systémovej entite na prístup k systémovým zdrojom.
Slovník NIST

Zdroje: