Slovník kybernetickej bezpečnosti

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 2 names in this directory beginning with the letter M.
MAGECART
Magecart je spoločný názov pre viaceré skupiny kyberzločincov, ktorí sa angažujú v tzv. skimming podvodoch na internete. Zvyčajne napádajú redakčné systémy Magento, veľmi populárne platformy pre online obchody, za účelom krádeže platobných informácií z kariet zákazníkov.
Malwarebytes: Technical glossary

MALVÉR (malware, malicious software)
Softvér alebo firmvér určený na vykonávanie neautorizovaných procesov, ktoré majú nepriaznivý dopad na dôvernosť, integritu alebo dostupnosť informačného systému.
Slovník NIST

Akýkoľvek typ softvéru, ktorý vykonáva nežiadúce operácie ako krádež dát alebo niektoré iné typy zneužitia počítača.
Slovník ENISA

Zdroje: