Slovník kybernetickej bezpečnosti

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 5 names in this directory beginning with the letter P.
PACKER
Packer je spustiteľný samorozbaľovací súbor, ktorý v sebe obsahuje niekoľko druhov malware v jednom balíku. Packery majú vlastnosť mutácie vlastných "vzoriek", preto je malware ťažšie detegovať a odstrániť.
Slovník spoločnosti ESET

PHISHING
Podvádzanie ľudí za účelom odhalenia ich citlivých osobných informácií vydávaním sa za dôveryhodnú entitu v elektronickej komunikácii (napr. na webstránkach).
Slovník NIST

Phishingové útoky sú prostriedkami ako presvedčiť potencionálnu obeť, aby prezradila citlivé informácie ako sú prihlasovacie údaje, bankové údaje alebo údaje z kreditnej karty. Kombinujú sociálne inžinierstvo a klamstvá.
Slovník ENISA

PIESKOVISKO (sandbox)
V kontexte počítačovej bezpečnosti sa pieskoviskom rozumie prísne kontrolované prostredie, v ktorom môžu byť polo-dôveryhodné programy a skripty bezpečne spustené v pamäti (alebo s obmedzeným prístupom k miestnemu pevnému disku). Koncept pieskoviska môže byť zavedený vo webových prehliadačoch, na ochranu pred potencionálne škodlivým obsahom, alebo v antivírusových programoch ako metóda na analýzu programov a určenie ich bezpečnosti či škodlivosti.
Kaspersky IT Encyclopedia

POTENCIÁLNE NEBEZPEČNÉ APLIKÁCIE (potentially harmful applications)
Potenciálne nebezpečné aplikácie predstavujú klasifikáciu používanú pre komerčný a legitímny softvér, ako napríklad nástroje vzdialeného prístupu, nástroje na prelomenie hesiel a keyloggery. V nesprávnych rukách môže dôjsť k ich zneužitiu na nekalé účely.
Slovník spoločnosti ESET

POTENCIÁLNE NECHCENÉ APLIKÁCIE (potentially unwanted applications)
Grayware alebo tiež potenciálne nechcená aplikácia (PUA) je označenie pre širokú škálu softvéru, ktorý nie je jednoznačne škodlivý ako iné druhy malvéru, napríklad vírusy alebo trójske kone. Môže však na váš počítač nainštalovať ďalší nežiaduci softvér, zmeniť správanie zariadenia, vykonávať neočakávané operácie, prípadne akcie bez súhlasu používateľa.
Slovník spoločnosti ESET

Zdroje: