Slovník kybernetickej bezpečnosti

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 3 names in this directory beginning with the letter R.
RANSOMVÉR (ransomware)
Ransomvér znázorňuje druh malvéru, ktorý napáda počítačove systémy používateľov a zaobchádza s nimi tak, aby tieto systémy alebo dáta na nich uložené obeť nemohla (čiastočne alebo úplne) používať. Obeť zvyčajne krátko nato obdrží výhražnú správu, ktorá ju tlačí k zaplateniu výkupného, pokiaľ chce získať plný prístup k systému a súborom späť.
Slovník ENISA

Ransomware je typ malvéru, ktorý uzamkne vaše zariadenie, prípadne zašifruje obsah, ktorý je na ňom uložený. Jeho cieľom je vymáhať od vás peniaze s prísľubom obnovenia prístupu k vášmu obsahu po zaplatení požadovanej sumy. Súčasťou tohto malvéru môže byť aj časovač s vopred naprogramovanou lehotou splatnosti, ktorá musí byť dodržaná. Ak sa táto lehota nedodrží, cena sa zvýši, prípadne sa zariadenie stane natrvalo neprístupným.
Slovník spoločnosti ESET

RIADENIE PRÍSTUPU (access control)
Proces schvaľovania alebo odmietania špecifických požiadaviek: 1) na získanie a používanie informácií a príslušných služieb, ktoré spracúvajú tieto informácie; a 2) na vstup do konkrétnych budov (napr. vládnych budov, vojenských zariadení a hraničných prechodov).
Slovník NIST

RODINA MALVÉROV (family)
V počítačovej bezpečnosti sa pod pojmom rodina rozumie skupina rôznych verzií malvéru, ktoré všetky vykazujú aspoň jednu spoločnú základnú vlastnosť.
Malwarebytes: Technical glossary

Zdroje: