Slovník kybernetickej bezpečnosti

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 2 names in this directory beginning with the letter U.
ÚTOK HRUBOU SILOU (brute force attack)
Útok hrubou silou je metóda pokusu a omylu, ktorou sa aplikácia snaží dekódovať zašifrované dáta ako je heslo. Pod tento typ útoku spadá napríklad aj slovníkový útok.
Malwarebytes: Technical glossary

ÚTOK NULTÉHO DŇA (zero-day attack, zero-day exploit)
Výraz, ktorý sa používa na označenie zneužitia a rozšírenia zraniteľnosti v časti systému, ktorá ešte nie je verejne známa.
Slovník ENISA

Útok, ktorý zneužíva dovtedy neznámu hardvérovú, firmvérovú alebo softvérovú zraniteľnosť.
Slovník NIST

Zdroje: