Slovník kybernetickej bezpečnosti

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There is currently 1 name in this directory beginning with the letter O.
OSOBNÉ ÚDAJE (personal data)
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Informácia, na základe ktorej je možné rozlíšiť alebo vystopovať identitu osoby (napr. meno, číslo sociálneho zabezpečenia, biometrický záznam, atď.) samostatne, alebo v kombinácii s inou osobnou alebo identifikačnou informáciou, ktorá je spojená alebo spojiteľná s konkrétnou osobou (napr. dátum a miesto narodenia, meno matky za slobodna, atď.).
Slovník NIST

Zdroje: