Slovník kybernetickej bezpečnosti

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 6 names in this directory beginning with the letter D.
DNS POISONING
DNS (Domain Name Server) poisoning je metóda, ktorou hackeri dokážu oklamať DNS server akéhokoľvek počítača tým, že sú mu podsunuté falošné informácie, ktoré považuje za legitímne a autentické. Falošné informácie sú na určité časové obdobie uchovávané vo vyrovnávacej pamäti, čo umožňuje útočníkovi manipulovať s DNS odpoveďami IP adries. Vytvorí sa tak u používateľa dojem, že navštevuje legitímnu internetovú stránku, no v skutočnosti mu môže byť podsunutý škodlivý obsah, napríklad počítačový vírus alebo červ.
Slovník spoločnosti ESET

DOS ÚTOK (denial-of-service attack)
Bránenie autorizovanému prístupu k zdrojom alebo zdržiavanie časovo závislých operácií.
Slovník NIST

DoS, čiže Denial of Service, je pokus útočníka zamedziť používateľom prístup k službám počítača alebo k sieti. Komunikácia medzi používateľmi je natoľko preťažená, že nemôže adekvátne prebiehať. Cieľom sa stávajú najčastejšie web servery a účelom útoku je vyradiť ich z činnosti.
Slovník spoločnosti ESET

DOSTUPNOSŤ DÁT (data availability)
Záruka, že údaj alebo informácia je pre používateľa, informačný systém, sieť alebo zariadenie prístupné vo chvíli, keď je údaj a informácia potrebná a požadovaná.
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti


DÔVERNOSŤ DÁT (data confidentiality)
Záruka, že údaj alebo informácia nie je prezradená neoprávneným subjektom alebo procesom.
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti

DOWNLOADER
Škodlivý kód, ktorého úlohou je sťahovať do systému ďalšie infiltrácie z internetu.
Slovník spoločnosti ESET

DROPPER
Škodlivý kód, tzv. nosič. Prenáša v sebe ukrytý ďalší škodlivý softvér a sťažuje tým jeho detekciu pomocou antivírusových programov.
Slovník spoločnosti ESET

Zdroje: