Slovník kybernetickej bezpečnosti

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 2 names in this directory beginning with the letter Z.
ZADNÉ DVIERKA (backdoor)
Nezdokumentovaný tajný spôsob získania prístupu do počítačového systému.
Slovník NIST

Ide o škodlivý kód umožňujúci komunikáciu so vzdialeným útočníkom, ktorý tak môže získať prístup a kontrolu nad napadnutým systémom.
Slovník spoločnosti ESET

ZRANITEĽNOSŤ (vulnerability)
Slabina v informačnom systéme, postupoch zabezpečenia systému, interných kontrolách alebo implementácii, ktorá by mohla byť zneužitá alebo spustená zdrojom hrozby.
Slovník NIST

Existencia slabiny alebo chyby v návrhu alebo implementácii, ktorá môže viesť k nečakanej, nežiadúcej udalosti, ktorá oslabuje bezpečnosť počítačového systému, siete, aplikácie alebo protokolu.
Slovník ENISA

Zdroje: