Slovník kybernetickej bezpečnosti

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 4 names in this directory beginning with the letter I.
IDENTIFIKÁCIA (identification)
Proces zisťovania pravej identity osoby alebo prvku z celého súboru podobných osôb alebo prvkov.
Slovník NIST

INFORMAČNÁ VOJNA (information warfare)
Koordinované využívanie informácií a dezinformácií orgánmi verejnej moci, ozbrojenými silami alebo inými subjektmi s cieľom ovplyvniť myslenie a správanie ľudí s úmyslom dosiahnuť výhodu nad protivníkom.
Terminologický slovník krízového riadenia

INJEKČNÉ ÚTOKY (injection attacks)
Injekčné útoky je široký pojem, ktorým sa označuje určitý vektor útoku. Zvyčajne je pri takýchto útokoch použitý škodlivý kód, ale vo všeobecnosti útočníci používajú také vstupy, ktoré po preložení zmenia vykonávanie alebo výsledok programu. Medzi injekčné útoky patrí viacero typov - napríklad skriptovanie medzi lokalitami (XSS) alebo SQL injekcia.
Malwarebytes: Technical glossary

INTEGRITA DÁT (data integrity)
Záruka, že bezchybnosť, úplnosť alebo správnosť informácie neboli narušené.
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti

Zdroje: