Slovník kybernetickej bezpečnosti

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing 10 most recent names in this directory
CERTIFIKÁCIA (certification)
Článok o procese
Prehlásenie tretej strany na základe posúdenia o tom, že produkty, procesy, systémy alebo osoby spĺňajú konkrétne požiadavky.
Technická norma ISO/IEC 17000

COOKIE
Správa alebo odkaz odoslaný z prehliadača webového serveru. Účelom takýchto správ je identifikovanie užívateľa a možné pripravenie nastavenia web stránky podľa jeho potrieb a nárokov.
Metodický pokyn na použitie odborných výrazov pre oblasť informatizácie spoločnosti

CIELENÝ ÚTOK (targeted attack)
Útok namierený proti určitej osobe alebo skupine osôb.
Malwarebytes: Technical glossary

SKIMMING
Skimming je typ podvodu na bankomatoch a termináloch, pri ktorom sa používa zariadenie (nazývané skimmer) alebo malvér na krádež informácií z magnetického pásika vašej kreditnej alebo debetnej karty.
Malwarebytes: Technical glossary

MAGECART
Magecart je spoločný názov pre viaceré skupiny kyberzločincov, ktorí sa angažujú v tzv. skimming podvodoch na internete. Zvyčajne napádajú redakčné systémy Magento, veľmi populárne platformy pre online obchody, za účelom krádeže platobných informácií z kariet zákazníkov.
Malwarebytes: Technical glossary

INJEKČNÉ ÚTOKY (injection attacks)
Injekčné útoky je široký pojem, ktorým sa označuje určitý vektor útoku. Zvyčajne je pri takýchto útokoch použitý škodlivý kód, ale vo všeobecnosti útočníci používajú také vstupy, ktoré po preložení zmenia vykonávanie alebo výsledok programu. Medzi injekčné útoky patrí viacero typov - napríklad skriptovanie medzi lokalitami (XSS) alebo SQL injekcia.
Malwarebytes: Technical glossary

RODINA MALVÉROV (family)
V počítačovej bezpečnosti sa pod pojmom rodina rozumie skupina rôznych verzií malvéru, ktoré všetky vykazujú aspoň jednu spoločnú základnú vlastnosť.
Malwarebytes: Technical glossary

HEURISTICKÁ ANALÝZA (heuristic analysis)
Heuristická analýza je skenovacia technika používaná mnohými antivírusovými programami, pomocou ktorej hľadajú určité škodlivé správanie potencionálne nových a dovtedy neznámych verzií malvéru.
Malwarebytes: Technical glossary

SLOVNÍKOVÝ ÚTOK (dictionary attack)
Slovníkový útok spočíva v penetrácii počítačového systému alebo servera, ktorý je chránený heslom, za použitia veľkého zoznamu slov zo slovníka. Tento útok zvyčajne funguje, pretože veľa užívateľov stále používa bežné slová ako svoje heslá.
Malwarebytes: Technical glossary

ÚTOK HRUBOU SILOU (brute force attack)
Útok hrubou silou je metóda pokusu a omylu, ktorou sa aplikácia snaží dekódovať zašifrované dáta ako je heslo. Pod tento typ útoku spadá napríklad aj slovníkový útok.
Malwarebytes: Technical glossary

Zdroje: